Mons. Sebastián Gayá. Cursillos de Chrétienté

PRIÈRE POUR LA DÉVOTION PRIVÉE

Mons. Sebastián Gayá. Cursillos de Cristiandad

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

Mons. Sebastián Gayá. Cursillos of Christendom

PRAYER FOR PRIVATE DEVOTION

Mons. Sebastián Gayá. Cursillos di la Cristianità

LA PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVATA

Mons. Sebastián Gayá. Movimento dos Cursilhos

ORAÇÃO PARA A DEVOÇÃO PRIVADA